Current Issue

February 2024, Volume 15, Number 1

Integration of Latex Formula in Computer-Based Test Application for Academic Purposes
Ikechukwu E. Onyenwe, Ebele Onyedinma, Onyedika O. IkechukwuOnyenwe, Obinna Agbata , and Faustinah N. Tubo,
Nnamdi Azikiwe University, Nigeria